Gmina Kozienice została jednym z laureatów kolejnej edycji  programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne  grantowi  w wysokości 20 tys. zł, na terenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski" w Kozienicach powstanie edukacyjna altana, stanowiąca nową jakość, jakiej dotychczas jeszcze nie było na tym obszarze. Altana stworzy możliwość prowadzenia, m.in. warsztatów plenerowych, będzie wydzielonym, zadaszonym miejscem umożliwiającym realizację nowych form zajęć dla grup zorganizowanych czy dzieci z rodzinami.

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolice.

W pięciu edycjach programu, PSE przyznały ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze są dostępne na stronach internetowych wzmocnijotoczenie.pl, www.energetycznykompas.pl.