Dzięki realizacji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie” oraz przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne dofinansowaniu w wysokości 20 tyś. zł, na terenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach powstała altana edukacyjna. Niewątpliwie, altana stanowi kompleksowe dopełnienie infrastruktury znajdującej się dotychczas na terenie OPP „Ogród Jordanowski” w Kozienicach. Nowy obiekt umożliwi realizację działań edukacyjnych na świeżym powietrzu, uatrakcyjniając ofertę placówki. Ponadto, altana sama w sobie niesie duże walory wizualne i stwarza szansę przyjemnego odpoczynku dla dzieci i ich rodzin.

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W pięciu edycjach programu, PSE przyznały ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze są dostępne na stronach internetowych https://wzmocnijotoczenie.pl, https://www.energetycznykompas.pl.