XIII Olimpiada Sportowa Przedszkolaków

2016.05.24 Olimpiada _GD-019724 maja 2016 r. na placu zabaw Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach odbyła się XIII Olimpiada Sportowa Przedszkolaków. Uczestniczyło w niej 150 przedszkolaków z sześciu placówek z terenu naszej gminy:

- Publicznego Przedszkola Nr 1 Pod Topolą w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 6 w Świerżach Górnych.


Zanim rozpoczęto zmagania sportowe, wszyscy uczestniczyli w podniosłej ceremonii otwarcia. Rozpoczęto od defilady małych sportowców, którzy podążali za tegoroczną maskotką olimpiady - wesołym brokułem. Podczas defilady Pani Urszula Strzelczyk, dyrektor OPP "OJ" powitała dzieci, ich nauczycieli i dyrektorów placówek: Ewę Lenarczyk, Lucynę Mańkowską, Joannę Kalbarczyk, Elżbietę Seremak i Cecylię Kinecką. Wśród zaproszonych gości obecni byli również: Pani Leokadia Cieślik, doradca metodyczny Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Pan Robert Boryczka, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Kozienicach. Formułę otwarcia olimpiady wygłosił Pan Tomasz Śmietanka, burmistrz Gminy Kozienice.

Podczas odśpiewania hymnu państwowego, wciągnięto na maszt flagę olimpijską. Uroczystego zapalenia znicza dokonała Pani Regina Kalbarczyk, reprezentantka Rady Rodziców, która w trakcie olimpiady pełniła funkcję trenera głównego. Następnie wypuszczono gołębie symbolizujące rozniesienie na cały świat wiadomości o rozpoczęciu olimpiady. W dalszej części ceremonii nastąpiło uroczyste ślubowanie małych sportowców i przyrzeczenie sędziów - nauczycieli naszej placówki: Doroty Ziarkowskiej, Anny Rzeszotek, Małgorzaty Kowalik, Moniki Kujawiak, Małgorzaty Cieślak i Piotra Bożedajka.

Przed rozpoczęciem zmagań sportowych sędzia Dorota Ziarkowska poprowadziła wspólną rozgrzewkę w formie tanecznego aerobiku.

Następnie odbyło się oficjalne losowanie kolejności uczestniczenia w niżej wymienionych konkurencjach sportowych: bieg z kolorowymi warzywami, rzut do celu – „celne oko”, tor przeszkód, bieg z woreczkiem, hokej na trawie oraz wyścig brokuł. Zadaniem sportowców było zaliczenie wszystkich konkurencji, potwierdzane stemplami na każdym ze stanowisk.

Po zakończeniu zmagań sportowych przystąpiono do ceremonii dekoracji zwycięzców, którymi ogłoszono wszystkich zawodników. Doceniono pomyślne zaliczenie każdej konkurencji sportowej, przestrzeganie zasad szlachetnej rywalizacji oraz zwycięstwo w walce z własnymi słabościami. Dyrektorzy wszystkich przedszkoli otrzymali stosowny dyplom, statuetkę w kształcie pucharu i maskotkę – wesoły brokuł. Przy dźwiękach fanfar każdemu zawodnikowi wręczono zloty medal na najwyższym stopniu podium.

Specjalne dyplomy z podziękowaniem wręczono Pani Krystynie Wilkowskiej, dyrektorowi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kozienicach, oraz Paniom Lidii Łubińskiej i Romualdzie Słowińskiej, które w punkcie medycznym czuwały nad bezpieczeństwem małych sportowców. Dyplom otrzymała również Pani Regina Kalbarczyk, trener główny olimpiady.

Po zakończeniu dekoracji zwycięzców wygłoszono formułę zamknięcia olimpiady. Nastąpiło zgaszenie znicza i zdjęcie flagi oraz wymarsz zawodników.

Przebieg olimpiady relacjonowała lokalna telewizja Kronika Kozienicka z Kozienickiego Domu Kultury. Nad fotograficzną relacją wydarzenia czuwał Pan Grzegorz Dróżdż, pracownik „Ogrodu Jordanowskiego”.