Dyktanda 2016 w OJ

W dniu 09.11.2016 r. o godzinie 10:30 i 11:30 odbył się w OPP „Ogród Jordanowski” w Kozienicach XIV Konkurs Ortograficzny w kolejności Szkół Podstawowych i Szkół Gimnazjalnych. Do konkursów przystąpiło dwudziestu jeden uczniów ze szkół podstawowych z Garbatki-Letnisko, Kozienic, Nowej Wsi, Magnuszewa, Ryczywołu, Stanisławic, a także dwudziestu czterech uczniów z pobliskich gimnazjów z Brzózy, Głowaczowa, Garbatki-Letnisko, Magnuszewa, Mniszewa, Świerży Górnych oraz z Kozienic.

 


Uroczystego otwarcia dokonała Pani dyrektor OPP „Ogród Jordanowski” Urszula Strzelczyk.


Nad przebiegiem dyktanda czuwały odpowiednio dwie trzyosobowe komisje w składzie: 
- Leokadia Cieślik, Urszula Strzelczyk i wyłoniona spośród opiekunów zgłoszonych reprezentacji Pani Barbara Mikos z PSP nr 1 w Kozienicach,
- Leokadia Cieślik, Urszula Strzelczyk oraz wyłoniona spośród opiekunów Pani Dorota Stępień z PG nr 1 w Kozienicach.

Dyktanda zostały podyktowane przez członka jury oraz doradcę metodycznego języka polskiego Panią Leokadię Cieślik.

Teksty dyktand: tekst PGtekst PSP..


Każdy z uczestników konkursu otrzymał gustowny pamiątkowy długopis 
z wygrawerowanym cytatem autorstwa Juliana Tuwima "Tak pisać, by słowom było ciasno, a myślom przestronnie".

Komisje XIV Konkursu Ortograficznego nie zauważyły żadnych nieprawidłowości.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród obędzie się 14 grudnia 2016 r.