OJ Szanty 2016

Sobota 19 listopada w OPP „Ogród Jordanowski” upłynął pod znakiem szant, gdyż odbył się w tym dniu XIII Mały Festiwal Szkolnej Piosenki Żeglarskiej. Imprezę uroczyście otworzyła dyrektor OPP "OJ", Urszula Strzelczyk, zaś śpiewnie występem „Akord-G”, zespół rodzinny państwa Gomółków. Imprezę poprowadziła Dorota Ziarkowska.

Festiwal składał się z 27 występów reprezentantów 9 placówek. Wśród przybyłych zaproszonych gości znaleźli się: Leokadia Cieślik, doradca metodyczny MSCDN w Kozienicach; Ewa Lenarczyk, dyrektor PP nr 1 w Kozienicach,; Agnieszka Popis, dyrektor ZSP w Zajezierzu; , Rajmund Mączyński, wicekomandor Klubu Żeglarskiego "DAL" w Kozienicach, działającego przy ENEA Wytwarzanie S.A; Henryk Motyka.

Jury w składzie: Bożena Markowska, Marek Ditrich, Dariusz Szewc oceniło występujących w 8 kategoriach. Laureatami zostali:

PP zespoły
1 miejsce– zespół z PP nr 1 w Kozienicach –„Bum cyk cyk” op. Patrycja Rogalska

PSP duety
1 miejsce - Maja Maćkula, Oliwia Wieczorek – „Budujemy łódź” op. Bożena Szczur
2 miejsce – Oliwia Karaś, Weronika Połeć – „Ląd przebudzenia” op. Iwona Chołuj

PSP I-III soliści
1 miejsce - Sara Szulen – „Morskie opowieści” op. Anna Szulen
2 miejsce – Andżelika Czapko – „Gdzie ta keja” op. Beata Nowicka-Drążyk
3 miejsce - Stanisław Pachnia –„Okręcik z papieru” op. Danuta Szewc

PSP IV-VI zespoły
1 miejsce – zespół z PSP w Janikowie –„Przechyły” op. Iwona Chołuj
2 miejsce – zespół z PSP w Rudzie Wielkiej – „Ballada o wikingu” op. Dorota Kwaśniewska
3 miejsce – zespół z ZSP w Zajezierzu – „Gdzie ta keja” op. Agnieszka Popis

PSP IV-VI soliści
1 miejsce – Mercedes Szulen –„Kołysanka” op. Anna Szulen
2 miejsce – Julia Wesołowska –„Gdzie to siódme morze” op. Dorota Kwaśniewska
3 miejsce – Anna Wasińska –„Lwów” op. Jacek Henryk Bolek

PG duety
1 miejsce – Justyna Gomółka, Kinga Gomółka –„Struna za struną” op. Adam Gomółka

PG solo
1 miejsce – Gabriela Roczkowska –„Ballada o wikingu” op. Aldona Zimna

PG zespoły
1 miejsce – Zespół Szkół w Rudzie Wielkiej –„Sally Brown” op. Przemysław Kowalski

W przerwach na obrady jury występami połączonymi z prezentacją karaoke uświetniał zespół rodzinny „Akord-G”, któremu wtórowała publiczność.

Dla przybyłych przygotowano swojski smalec z ogórkami oraz kapustę z grochem.

Występujący otrzymali dyplomy, pierwsze miejsca prawdziwą rybkę welonkę, laureaci okolicznościowe statuetki. Wszystkim występującym wręczono miniaturowe złote rybki. Specjalne podziękowania przekazano sponsorowi, Klubowi Żeglarskiemu „DAL” oraz placówkom i opiekunom.

Zdjęcia wykonał Grzegorz Dróżdż. Relację medialną zapewniła Kronika Kozienicka KDK.