VII Festiwal Zespołów Artystycznych Przedszkoli

 

Organizator
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
"Ogród Jordanowski"
Ul. Kochanowskiego 1
26 - 900 Kozienice
tel.(48) 614 25 56

Cel:

 • Rozwijanie wrażliwości dzieci

 • Stworzenie możliwości zaprezentowania młodych talentów w środowisku lokalnym;

 • Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi zespołami artystycznymi;

 • upowszechnianie integracyjnych spotkań dzieci z placówek oświatowych.

 • Wspólna zabawa i nawiązywanie nowych kontaktów

Termin i miejsce spotkania: 10.03.2011r, godz. 1000

- sala widowiskowo - sportowa Ogrodu Jordanowskiego.

Zasady uczestnictwa:

 • Do uczestnictwa w Festiwalu mogą być zgłoszone dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

 • Każda placówka może zgłosić jako reprezentanta solistę, duet lub zespół (do 6 osób) prezentujący jedną z form wyrazu artystycznego(śpiew lub taniec).

 • Czas trwania występu nie może przekroczyć 4 min.

 • Do prezentacji można wykorzystać podkłady melodyczne płyta CD lub akompaniament własny.

 • Prezentację można wspomagać wybranymi rekwizytami.

 • Chęć uczestnictwa w festiwalu należy zgłosić na załączonym formularzu w terminie do 28.02.2011r., po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane


Serdecznie zapraszamy