Rozstrzygnięcie Dyktand 2018

2018.03.19_Dyktando_GD-003119 marca 2018 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach miało miejsce ogłoszenie wyników XV Konkursu Ortograficznego: „Dyktando 2018 o Złote Pióro Burmistrza Gminy Kozienice”, który odbył się 21.02.2018 r. Wzięło w nim udział 60 uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z powiatu kozienickiego. Tekst dyktanda nawiązywał do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na wstępie Pani Urszula Strzelczyk, dyrektor OPP „OJ” powitała wszystkich przybyłych oraz zaprezentowała egzemplarz specjalnie grawerowanego wiecznego pióra, które wraz z tytułem „Mistrza Ortografii” było główną nagrodą w konkursie. Następnie głos zabrał Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka, który podkreślił złożony charakter ortografii języka polskiego. Wskazał na historyczne i geograficzne uwarunkowania pisowni naszego języka. Przewodnicząca komisji konkursowej, pani Leokadia Cieślik, doradca metodyczny Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, zwróciła uwagę na wysoki poziom trudności tekstu tegorocznego dyktanda, w którym było wiele złożonych nazw własnych. Wyraziła również swoje uznanie dla umiejętności wszystkich uczestników konkursu.2018.03.19_Dyktando_GD-0042

Wręczanie dyplomów rozpoczęto od podziękowań dla nauczycieli reprezentujących poszczególne szkoły. Wyróżniono wielu uczestników przyznając im ex aequo IV miejsce oraz wręczając specjalny dyplom i nagrodę – „Nowy słownik ortograficzny języka polskiego” autorstwa Bartłomieja Łuczaka i Moniki von Basse. Zdobywcy III miejsca otrzymali dyplom, maskotkę – mądrą sowę oraz „Słownik terminów literackich i gramatycznych” Zuzanny Dominów i Marcina Dominów. Zdobywcom II miejsca wręczono dyplom, maskotkę – mądrą sowę oraz „Popularny słownik poprawnej polszczyzny” Agaty Gałczyk.

Tytuł „Mistrza Ortografii” wraz ze specjalnym certyfikatem przyznano Julii Grądziel z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie oraz Dawidowi Andrejczukowi z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Starego w Kozienicach. Oprócz dyplomu za zajęcie I miejsca otrzymali oni maskotkę, statuetkę, „Słownik poprawnej polszczyzny PWN” autorstwa Lidii Drabik i Elżbiety Sobol oraz specjalne wieczne pióra wręczane przez pana burmistrza, Tomasza Śmietankę.
Certyfikaty uprawniające do posługiwania się tytułem „Mistrz Ortografii” i okolicznościowe statuetki przyznano również placówkom, do których uczęszczają zwycięzcy konkursu.

Klasyfikacja końcowa XV Konkursu Ortograficznego: „Dyktando 2018 o Złote Pióro Burmistrza Gminy Kozienice” prezentuje się następująco:

Kategoria: Szkoły Podstawowe, klasy IV-VI:

I miejsce: Julia Grądziel z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie, nauczyciel - Ewa Stopka,

II miejsce: Lena Maj PSP nr 1 w Kozienicach, nauczyciel - Barbara Mikos,
III miejsce: Oliwia Pracz z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie, nauczyciel - Ewa Stopka. 

Wg szkół:

I miejsce: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie,
II miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach,
III miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach.

Kategoria: Gimnazja oraz VII klasy Szkół Podstawowych:

I miejsce: Dawid Andrejczuk z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Starego w Kozienicach, nauczyciel - Magdalena Biegalska,
II miejsce: Patrycja Murawska z Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie, nauczyciel - Anita Pawlonka,
III miejsce: Eryk Lentas z Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie, nauczyciel - Anita Pawlonka.

Wg szkół:

I miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Starego w Kozienicach,
II miejsce: Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie,
III miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach.

Wydarzenie zakończono wspólnym zdjęciem wszystkich wyróżnionych uczestników, ich nauczycieli i członków komisji konkursowej.

Fotograficzną relację wydarzenia zapewnił pan Grzegorz Dróżdż, pracownik „Ogrodu Jordanowskiego”. Nad relacją filmową czuwali przedstawiciele lokalnej telewizji "Kroniki Kozienickiej" KDK.

Obszerniejsza galeria dostępna jest na "ogródkowym" fanpage'u.