15. Olimpiada Sportowa Przedszkolaków

2018.05.22_Olimpiada_GD-003222 maja 2018 r. na placu zabaw Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" odbyła się XV Olimpiada Sportowa Przedszkolaków. Uczestniczyło w niej blisko 140 przedszkolaków z sześciu placówek z terenu naszej gminy:
- Publicznego Przedszkola Nr 1 Pod Topolą w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 6 w Świerżach Górnych.
Sportowe zmagania obserwowali zaproszeni goście: pan Tomasz Śmietanka, Burmistrz Gminy Kozienice, pan Robert Boryczka, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Kozienicach, pan Marcin Zmitrowicz, dyrektor Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu oraz dyrektorzy poszczególnych przedszkoli. Na początku wszyscy goście i mali sportowcy uczestniczyli w uroczystej ceremonii otwarcia, którą rozpoczęła defilada przedszkolaków, podążających za sędzią głównym - Henrykiem Motyką oraz tegoroczną maskotką olimpiady – wesołym żółwiem. W trakcie defilady pani Urszula Strzelczyk, dyrektor OPP "OJ" powitała reprezentacje kolejnych przedszkoli. Następnie pan burmistrz zapytał dzieci o ich sportowe marzenia, podkreślając, że już dziś mogą zrobić pierwszy krok do ich spełnienia. Po wygłoszeniu Formuły otwarcia przez pana burmistrza, wypuszczono w górę 5 balonów w kolorach olimpijskich, które symbolizują ogłoszenie światu wieści o rozpoczęciu przedszkolnych igrzysk.

 


Podczas odśpiewania hymnu państwowego, wciągnięto na maszt flagę olimpijską. Sędzia główny dokonał uroczystego zapalenia znicza. Następnie reprezentacje poszczególnych przedszkoli wraz z maskotką – żółwiem wypuściły gołębie – symbol pokoju. W kolejnej części ceremonii odbyło się podniosłe ślubowanie małych sportowców i przyrzeczenie sędziów - nauczycieli i pracowników naszej placówki: Piotra Bożedajka, Małgorzaty Cieślak, Małgorzaty Kowalik, Moniki Kujawiak, Henryka Motyki i Doroty Ziarkowskiej.

Przed rozpoczęciem zmagań sportowych sędzia Dorota Ziarkowska poprowadziła wspólną rozgrzewkę w formie koguciego pląsu.

Następnie dokonano oficjalnego losowania kolejności uczestniczenia w następujących konkurencjach sportowych: slalom z piłką i strzał na bramkę, celowanie do skorupy żółwia, przejażdżka z żółwiami, tor przeszkód ze skorupą na plecach, skoki w workach, sadzenie i zbieranie warzyw w skorupie. Przedszkolaki miały za zadanie zaliczyć wszystkie konkurencje, co potwierdzane było przez sędziów specjalnymi stemplami.

Po zakończeniu potyczek sportowych, rozpoczęto ceremonię zamknięcia igrzysk olimpijskich. Pan burmistrz wygłosił Formułę zamknięcia olimpiady. Nastąpiło zgaszenie znicza, zdjęcie flagi oraz dekoracja zwycięzców. Wspólną decyzją wszystkich sędziów przyznano pierwsze miejsce każdemu zawodnikowi. Podkreślono ich zaangażowanie w wykonywanie wszystkich konkurencji, przestrzeganie zasad fair play oraz zmagania z własnymi słabościami. Dyrektorzy poszczególnych przedszkoli otrzymali specjalny dyplom, statuetkę w kształcie pucharu oraz maskotkę – żółwia z biało-czerwonym szalem kibica. Każdy z małych zawodników otrzymał złoty medal na najwyższym stopniu podium. Nauczyciele przedszkoli, czuwający nad swoimi podopiecznymi podczas wszystkich konkurencji, również zostali odznaczeni złotymi medalami. Dekoracji dokonał sędzia główny olimpiady, pan Henryk Motyka, któremu wręczono specjalny dyplom z podziękowaniem za pomoc w organizacji imprezy.

Dyplomy z podziękowaniem wręczono pani Krystynie Wilkowskiej, dyrektorowi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kozienicach, oraz paniom Lidii Łubińskiej i Romualdzie Słowińskiej, które czuwały nad bezpieczeństwem dzieci w punkcie medycznym.
Olimpiadę relacjonowała lokalna telewizja "Kronika Kozienicka" KDK. Fotograficzną relację wydarzenia zapewnił pan Grzegorz Dróżdż, pracownik „Ogrodu Jordanowskiego”.

Obszerniejsza galeria dostępna jest na "ogródkowym" fanpage'u.