15.MFSPŻ - Polskie szanty dla Niepodległej

2018.11.23szanty_GD-0014

23 listopada 2018 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach odbył się 15. Mały Festiwal Szkolnej Piosenki Żeglarskiej pod hasłem: „Polskie szanty dla Niepodległej". Honorowy patronat nad tegoroczną edycją festiwalu objął Mazowiecki Kurator Oświaty.

Pani Urszula Strzelczyk, dyrektor OPP „OJ” powitała licznie przybyłych miłośników piosenki żeglarskiej oraz gości honorowych. Wśród nich obecni byli: Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski; Robert Boryczka, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego; Leokadia Cieślik, doradca metodyczny MSCDN w Kozienicach; Dorota Kurzawa, prezes Oddziału ZNP w Kozienicach; Ewa Lenarczyk, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Kozienicach; Jerzy Wach, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy; Iwona Kwaśniewska, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej; Waldemar Przedniczek, komandor Klubu Żeglarskiego "DAL" w Kozienicach, działającego przy ENEA Wytwarzanie S.A oraz Henryk Motyka, pomysłodawca festiwalu.

2018.11.23szanty_GD-0004Festiwal rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem pieśni pt. „Morze, nasze morze” przy akompaniamencie pana Tomasza Gieronia, nauczyciela Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach.

Następnie pani dyrektor przekazała mikrofon Julii Bąk i Magdalenie Gontarz, uczestniczkom zajęć teatralnych w „Ogrodzie Jordanowskim”, które poprowadziły dalszą część imprezy.

W festiwalu udział wzięło 120 uczestników z 15 placówek. Łącznie odbyło się 30 występów w 10 kategoriach.

2018.11.23szanty_GD-0030Występy oceniało jury w składzie: Bożena Markowska, nauczyciel muzyki; Dariusz Szewc, muzyk i aranżer oraz Rajmund Mączyński, wicekomandor Klubu Żeglarskiego "DAL" w Kozienicach, działającego przy ENEA Wytwarzanie S.A.

Z powodu dużej liczby zgłoszeń występy zostały podzielone na dwie części. Po każdej z nich odbywały się narady jury i ogłoszenie wyników. W pierwszej części wystąpili reprezentanci przedszkoli oraz szkół podstawowych z klas I-III, w drugiej – uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych i gimnazjów oraz starsza młodzież. Podczas pierwszej przerwy publiczność obejrzała występ uczestników „Warsztaciku teatralnego” z OPP „OJ”. Przygotowali oni montaż słowno-muzyczny pt. „Wspólny dom”, w którym ukazane zostało piękno naszego kraju. W trakcie drugiej przerwy zebrani w sali widowiskowo-sportowej chętnie brali udział we wspólnym śpiewaniu szant i karaoke wraz z nauczycielami „Ogrodu Jordanowskiego”. Dla wszystkich przybyłych przygotowano swojski poczęstunek w tawernie zaaranżowanej w holu placówki.


Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:

I kategoria: zespoły - przedszkola

I miejsce - ex aequo:

- „Ćwierćnutki" z Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski" w Kozienicach,
„Sztorm”, opiekun - Dorota Ziarkowska;

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach,
„Hej, me Bałtyckie Morze”, opiekun - Małgorzata Kowalik;

II miejsce - ex aequo:

- „Półnutki" z Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski" w Kozienicach,
„Mazurskie jeziora”, opiekun - Dorota Ziarkowska;

- „Wiolinki" z Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski" w Kozienicach,
„Rejs w nieznane”, opiekun - Dorota Ziarkowska;

III miejsce - ex aequo:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy,
„Z piratami w świat", opiekun - Katarzyna Kozak;

- Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach,
„Wioślarz", opiekun - Karolina Żak;

- Publiczne Przedszkole nr 1 "Pod Topolą" w Kozienicach,
„Piosenka o toruńskich piernikach”, opiekun - Patrycja Rogalska.


II kategoria: zespoły klas I-III szkoły podstawowej

I miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zajezierzu,

„Hej, me Bałtyckie Morze”, opiekun - Beata Nowicka-Drążyk.


III kategoria: duety klasy I-III szkoły podstawowej

I miejsce - Patrycja Kondej i Alicja Żukowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu, „Bosman”, opiekun - Danuta Szewc.


IV kategoria: soliści klas I-III szkoły podstawowej

I miejsce - ex aequo:

- Bartłomiej Skiba ze Społecznego Ogniska Artystycznego w Kozienicach,
„Mały odkrywca”, opiekun - Jacek Henryk Bolek;

- Blanka Amerek z Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie,
„Hej, me Bałtyckie Morze”, opiekun - Patrycja Zapora;

II miejsce - Anna Śmietanka z Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie,

„Na Mazury”, opiekun - Aldona Zimna.


V kategoria: duety klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum

I miejsce - Julia Kolasa i Alicja Kwaśniewska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej, „Mewy”, opiekun - Przemysław Kowalski;

II miejsce - Oliwia Karaś i Maja Winiarska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kociołkach,

„Bałtyckie Morze”, opiekun - Iwona Chołuj;

III miejsce - Mercedes Szulen i Marzena Kamińska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu, „Wróćmy na jeziora”, opiekun - Danuta Szewc.


VI kategoria: soliści klas IV-VI szkoły podstawowej

I miejsce - ex aequo:

- Aleksandra Ostrowska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie,
„Zabierz mnie”, opiekun - Iwona Chołuj;

- Sara Szulen z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zajezierzu,
"Łódki", opiekun - Anna Szulen;

II miejsce - ex aequo:

- Lena Szczerbińska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej,
„Powroty”, opiekun - Dorota Kwaśniewska;

- Julia Wesołowska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej,
„Wielka woda”, opiekun - Dorota Kwaśniewska.


VII kategoria: soliści klas VII-VIII szkoły podstawowej

I miejsce - ex aequo:

- Anna Wasińska z Kozienickiego Domu Kultury,
„Halaba Luby Ley”, opiekun - Piotr Markowski;

- Julia Witosław z Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie,
„Wigilijna tęsknota”, opiekun - Aldona Zimna;

II miejsce - ex aequo:

- Wiktoria Śmietanka z Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie,
„Przechyły”, opiekun - Aldona Zimna;

- Adrian Molendowski ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie,
składanka utworów, opiekun - Bernarda Wójcik.


VIII kategoria: zespoły klas IV-VI szkoły podstawowej

I miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie Wielkiej,

„Mazurski rejs", opiekun - Dorota Kwaśniewska;

II miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zajezierzu,

„Choć burza huczy wokół nas”, opiekun - Pani Danuta Szewc.


IX kategoria: zespoły klas VII-VIII szkoły podstawowej i gimnazjum

I miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Młodocinie Małym,

"Opowieść złotej fali", opiekun - Anna Wierzgała;

II miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie Wielkiej,

„Gdyński port”, opiekun - Przemysław Kowalski;

III miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kozienicach,

"Przechyły", opiekun - Iwona Chołuj.


X kategoria: soliści młodzież

I miejsce - ex aequo:
- Patrycja Wołos z Kozienickiego Domu Kultury,
„Gotowa na sztorm”, opiekun - Piotr Markowski;

- Karolina Jasik ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opatctwie,
„Chłopcy, ahoj", opiekun - Bernarda Wójcik.

Dla laureatów przygotowano dyplomy i specjalne statuetki w kształcie ryb, które wręczali zaproszeni goście wraz z dyrektor OPP "OJ", Urszulą Strzelczyk. Wszyscy uczestnicy tegorocznego konkursu i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i kubki z logo patrona honorowego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz organizatorów festiwalu: Urzędu Miejskiego w Kozienicach, Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”, Klubu Żeglarskiego „DAL”.

Relację medialną wydarzenia zapewnili: lokalna telewizja "Kronika Kozienicka" KDK oraz Grzegorz Dróżdż z „Ogrodu Jordanowskiego”.

Obszerniejsza galeria dostępna jest na "ogródkowym" fanpage'u.