Angielski Śpiewająco - podsumowanie

2019.06.11angielski_PB-006111 czerwca 2019 r. miały miejsce zajęcia otwarte dla rodziców dzieci uczęszczających na koło zainteresowań "Angielski śpiewająco", prowadzone przez panią Małgorzatę Cieślak. Odbywały się one oddzielnie dla grup z trzech poziomów zaawansowania: początkujących oraz kontynuujących naukę języka angielskiego drugi lub trzeci rok.

Na początku każdych zajęć prowadząca, krótko omówiła główne cele takich spotkań. Rodzice mogli poznać charakter i przebieg zajęć oraz formy i metody pracy z grupą. Zajęcia otwarte były okazją do obserwowania dzieci w trakcie zabaw i piosenek w języku angielskim. Rodzice zostali również włączeni do zabaw językowych. Wybrane piosenki i gry słowne stanowiły tylko część zrealizowanego materiału nauczania. Były wśród nich piosenki służące celom organizacyjnym, zabawy ruchowe i pląsy z następujących zakresów tematycznych: pozdrowienia, czynności, części ciała, ubrania, pogoda, kolory, kształty, emocje.


Na zakończenie każdego ze spotkań prowadząca podziękowała za rok wspólnej nauki przez zabawę i śpiew. Uczestnicy otrzymali specjalny poczęstunek – ciasteczko z logo „Ogrodu Jordanowskiego”. Natomiast rodzicom została wręczona lista piosenek, których dzieci uczyły się w bieżącym roku szkolnym. Prowadząca zachęciła do utrwalania angielskich piosenek w trakcie wakacyjnych zabaw.

Obszerniejsza galeria dostępna jest na "ogródkowym" fanpage'u.