Pieśń religijna 2011

Regulamin do pobrania.

 

 

REGULAMIN

III  FESTIWALU
dziecięco - młodzieżowej

PIOSENKI I PIEŚNI RELIGIJNEJ 2011 r.

 

Organizator

Organizatorem festiwalu jest

Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski"

w Kozienicach, ul. Jana Kochanowskiego 1, 26-900 Kozienice,

Tel/fax.:(48)614 25 56, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Cele:

- spotkanie młodzieży, dzieci i dorosłych w duchu wielkiego daru muzyki i śpiewu,
- ukazanie pracy i wysiłku wielu wykonawców piosenki religijnej, którzy przez muzykę i śpiew krzewią wartości      chrześcijańskie,
- umożliwienie młodym, utalentowanym ludziom zdobycia nowych doświadczeń estradowych oraz sprawdzenia swoich umiejętności wykonawczych,

Czas i miejsce:

Festiwal odbędzie się 15 kwietnia 2011r. na terenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej

"Ogród Jordanowski" w Kozienicach, ul. Jana Kochanowskiego 1, 26-900 Kozienice,

Założeniem organizatorów jest zorganizowanie festiwalu na powietrzu.

Jednak w razie niesprzyjających warunków pogodowych festiwal odbędzie się w pomieszczeniu.

Dokładna godzina rozpoczęcia festiwalu jest uzależniona od ilości zgłoszeń. Organizator powiadomi zainteresowanych o godzinie rozpoczęcia oraz przydzieleniu do poszczególnej kategorii festiwalowej w terminie do 06.04.2011r

Komisja Artystyczna

1.        Nagrody oraz wyróżnienia przyzna Komisja Artystyczna  powołana przez organizatora,

która oceniać będzie wykonawców wg następujących kryteriów:

- Dobór repertuaru,
- Zgodność treści utworów z wartościami chrześcijańskimi Kościoła Katolickiego.
- Brzmienie i technika wokalu i gry na instrumentach.
- Ogólny wyraz artystyczny (zachowanie na scenie, ruch sceniczny, ubiór, estetyka).

2.     Wszelkie decyzje Komisji Artystycznej  są ostateczne i nieodwołalne łącznie z zastrzeżeniem możliwość innego podziału nagród.

 

KATEGORIE FESTIWALOWE

1.        Chóry (powyżej 10 osób)

2.        Zespoły (do 10 osób)

3.        Duety

4.        Zespoły przedszkolaków

5.        Soliści (organizatorzy dokonają podziału solistów na kategorie po otrzymaniu zgłoszeń)

Warunki uczestnictwa:

1.        Przesłanie poprawnie i kompletnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego

do dnia 01 kwietnia 2011r. na adres organizatora:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach
ul. Jana Kochanowskiego 1
26-900 Kozienice
tel. (0-48) 614-25-56

2.        Zarówno chóry,  zespoły jak i soliści  wykonują po jednym utworze.

Powinny to być piosenki lub pieśni o tematyce religijnej.

Czas wykonania jednego utworu nie może przekraczać 4 minut.

3.        Chór lub zespół może wykonywać utwór z udziałem solistów, natomiast nie akceptuje się śpiewu solistów z udziałem chóru lub zespołu.

4.        Można też korzystać z nagranego podkładu muzycznego. Wykonawcy wykorzystujący nagrane podkłady muzyczne mają obowiązek dostarczyć na próbie  akustykowi utwory na płytach CD - inne możliwości podkładów muzycznych muszą być wcześniej uzgodnione

z organizatorem.

5.        Organizatorzy sugerują wykonawcom:

- nie korzystanie z tzw. "play back", lecz zaprezentowanie autentycznej żywej muzyki.
- prezentację piosenek, które poprzez przystępność kompozycji i aranżacji stwarzają publiczności możliwość włączenia się do śpiewu.

6.        Organizatorzy zapewniają:

- profesjonalne nagłośnienie,
- wykwalifikowaną  Komisję  Artystyczną,
- gorący poczęstunek,
- sprawną organizację,
- próbę akustyczną (Próba akustyczna dla przyjętych zespołów odbędzie się w dniu występu. Godzina jej rozpoczęcia zostanie podana do wiadomości wraz z informacją o dopuszczeniu do konkursu).

7.        Uczestnicy Festiwalu przyjeżdżają na koszt własny.

8.        Uczestnicy wyrażają zgodę na:

- rejestrowane, nagrywane i filmowane festiwalu, a następnie transmitowane rozpowszechniane przez rozgłośnie radiowe i TV lub film.
- fotografowane dla celów prasowych i archiwalnych.

9.        Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów, którzy zastrzegają sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu.

Serdecznie zapraszamy