Ale to już było...

15.MFSPŻ - Polskie szanty dla Niepodległej

2018.11.23szanty_GD-0014

23 listopada 2018 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach odbył się 15. Mały Festiwal Szkolnej Piosenki Żeglarskiej pod hasłem: „Polskie szanty dla Niepodległej". Honorowy patronat nad tegoroczną edycją festiwalu objął Mazowiecki Kurator Oświaty.

Pani Urszula Strzelczyk, dyrektor OPP „OJ” powitała licznie przybyłych miłośników piosenki żeglarskiej oraz gości honorowych. Wśród nich obecni byli: Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski; Robert Boryczka, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego; Leokadia Cieślik, doradca metodyczny MSCDN w Kozienicach; Dorota Kurzawa, prezes Oddziału ZNP w Kozienicach; Ewa Lenarczyk, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Kozienicach; Jerzy Wach, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy; Iwona Kwaśniewska, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej; Waldemar Przedniczek, komandor Klubu Żeglarskiego "DAL" w Kozienicach, działającego przy ENEA Wytwarzanie S.A oraz Henryk Motyka, pomysłodawca festiwalu.

2018.11.23szanty_GD-0004Festiwal rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem pieśni pt. „Morze, nasze morze” przy akompaniamencie pana Tomasza Gieronia, nauczyciela Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach.

Następnie pani dyrektor przekazała mikrofon Julii Bąk i Magdalenie Gontarz, uczestniczkom zajęć teatralnych w „Ogrodzie Jordanowskim”, które poprowadziły dalszą część imprezy.

W festiwalu udział wzięło 120 uczestników z 15 placówek. Łącznie odbyło się 30 występów w 10 kategoriach.

2018.11.23szanty_GD-0030Występy oceniało jury w składzie: Bożena Markowska, nauczyciel muzyki; Dariusz Szewc, muzyk i aranżer oraz Rajmund Mączyński, wicekomandor Klubu Żeglarskiego "DAL" w Kozienicach, działającego przy ENEA Wytwarzanie S.A.

Z powodu dużej liczby zgłoszeń występy zostały podzielone na dwie części. Po każdej z nich odbywały się narady jury i ogłoszenie wyników. W pierwszej części wystąpili reprezentanci przedszkoli oraz szkół podstawowych z klas I-III, w drugiej – uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych i gimnazjów oraz starsza młodzież. Podczas pierwszej przerwy publiczność obejrzała występ uczestników „Warsztaciku teatralnego” z OPP „OJ”. Przygotowali oni montaż słowno-muzyczny pt. „Wspólny dom”, w którym ukazane zostało piękno naszego kraju. W trakcie drugiej przerwy zebrani w sali widowiskowo-sportowej chętnie brali udział we wspólnym śpiewaniu szant i karaoke wraz z nauczycielami „Ogrodu Jordanowskiego”. Dla wszystkich przybyłych przygotowano swojski poczęstunek w tawernie zaaranżowanej w holu placówki.

Więcej…

Jordanki 2018

2018.07.21_Jordanki_VA-0134

21 lipca 2018 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach zorganizowano sportową grę plenerową „Jordanki” - wydarzenie upamiętniające 176 rocznicę urodzin doktora Henryka Jordana, założyciela miejskich placów zabaw.

Wszystkich przybyłych powitała pani Małgorzata Cieślak, nauczyciel OPP „OJ”, zachęcając dzieci do udziału w konkurencjach zręcznościowych związanych z różnego rodzaju piłkami, takich jak: przenoszenie piłeczki do tenisa stołowego w rękawicach bokserskich przez tor przeszkód, kopanie piłki nożnej wzdłuż wyznaczonego toru, wrzucanie piłek do koszy na różnej wysokości, slalom z piłką i strzał do bramki, skakanie na piłce po torze w kształcie ślimaka, przewożenie piłeczek w specjalnych wózkach, przenoszenie piłek z obręczy. Wymienione konkurencje odbywały się w specjalnie przygotowanych stanowiskach na placu zabaw, pod czujnym okiem instruktorów. Za zaliczenie każdej z nich dzieci otrzymywały specjalny żeton – „jordankę”. Komplet 7 żetonów można było wymienić na pamiątkowy znaczek z hasłem: „Jestem Polakiem, mieszkam nad Wisłą.”, nawiązujący do setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Więcej…

Półkolonie 2018 - turnus I

2018.07lato_T1g1 _MC-0092v2Od 9 do 20 lipca 2018 r. trwał pierwszy turnus półkolonii w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach. Uczestniczyło w nim 80 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Wychowankowie zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe.


Nasi podopieczni, których znakiem rozpoznawczym były błękitne kapelusze, brali udział w różnorodnych zajęciach, takich jak: gry sportowe, zabawy integracyjne i terenowe, warsztaty plastyczne, kulinarne i bajkowe, zajęcia muzyczno-ruchowe oraz wycieczki do ciekawych miejsc.


Podczas warsztatów kulinarnych wychowankowie wspólnie sporządzali słodkie bułki drożdżowe. Brali udział w zabawach rekreacyjnych na krytej pływalni „Delfin” w Kozienicach. Uczestniczyli w wycieczce do parku edukacji i rozrywki - Farma Iluzji w Trojanowie, gdzie korzystali z nowych atrakcji oraz obejrzeli pokaz iluzjonisty. Odwiedzili Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, w którym wzięli udział w przyrodniczej grze terenowej. Uczestniczyli w licznych eksperymentach naukowych i pokazach fizycznych w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Więcej…

Ogrodowe Święto Teatru

2018.06.09_Teatrzyk_GD-00029 czerwca 2018 r. w sali widowiskowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach odbyło się Ogrodowe Święto Teatru - wydarzenie podsumowujące pracę twórczą trzech grup teatralnych działających w placówce.

Publiczność obejrzała dwa przedstawienia. Pierwszym z nich było widowisko na motywach baśni Hansa Christiana Andersena oraz na podstawie scenariuszy Małgorzaty Barańskiej i Antoniego Marianowicza - „Brzydkie Kaczątko”.

Wzięli w nim udział uczestnicy dwóch grup „Warsztaciku teatralnego”: Hanna Baca, Barbara Balcerzak, Blanka Balcerzak, Julia Bąk, Wiktoria Fituch, Magdalena Gontarz, Wiktoria Grzegorczyk, Pola Jóźwik, Kinga Kotańska, Antonina Marczak, Jagoda Strzelczyk, Nella Szczypiór, Zuzanna Sztobryn, Bianka Tywonek, Patryk Więcław, Angelina Woś oraz Julia Zawodnik.

2018.06.09_Teatrzyk_GD-0050Dzieci i młodzież ukazali losy małego łabędzia, nieakceptowanego i pochopnie krytykowanego z powodu swojego odmiennego wyglądu. Brzydkie Kaczątko spotyka w swoim życiu wiele niezrozumienia i wzgardy. Jednak samo pozostaje życzliwe dla innych. Nie traci wiary w marzenia oraz w to, że kiedyś spotka przyjaciół. Wykazuje się siłą charakteru i nie zatraca poczucia własnej godności. Przedstawienie przypomina znaną prawdę: „Prawdziwe piękno w sercu twym tkwi.”

Więcej…

OJ Dzień Dziecka 2018

2018.06.01_dziecka_GD-00061 czerwca 2018 r. na placu zabaw Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach miał miejsce Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. W tym roku wydarzeniu przyświecało hasło: „Zabawa w kolorach tęczy”. Pracownicy placówki wraz z przedstawicielami Samorządu Wychowanków, Rady Rodziców oraz wolontariuszami przygotowali wiele atrakcji specjalnie dla dzieci.

Przybyłych na to wydarzenie przywitała pani Dorota Ziarkowska, nauczyciel „Ogrodu Jordanowskiego”, która w imieniu wszystkich organizatorów festynu złożyła dzieciom życzenia z okazji ich święta. Wspólną zabawę rozpoczęto od taneczno-ruchowych pląsów integracyjnych przy scenie, które odbywały się naprzemian z innymi atrakcjami przygotowanymi w specjalnie wyodrębnionych strefach placu zabaw. Pierwszą z nich było poszukiwanie niespodzianek ukrytych w piaskownicy, która zamieniła się w prawdziwy teren wykopalisk. Okazało się to niełatwym zadaniem, ale wytrwałym poszukiwaczom udało się odnaleźć ukryte zabawki. Kolejną zabawą był „zagadkowy labirynt”.

2018.06.01_dziecka_GD-0120

Dzieci idąc wg wskazówek osoby prowadzącej miały za zadanie dotrzeć do ukrytego przedmiotu, będącego jednocześnie nagrodą dla osoby, która go odnalazła. Nie zabrakło również malowania na dużym formacie w dwóch odsłonach. W pierwszej z nich dzieci malowały farbami na folii strecz wspólne dzieło pt. „Akwarium”. W drugiej zabawie plastycznej dzieci malowały kolorowy świat na dużym arkuszu. Okazją do integracji dzieci i rodziców była zabawa z elementami charakteryzacji pod hasłem: ”Jaka matka, taka córka. Jaki ojciec, taki syn”. Podczas niej dzieci i ich rodzice mieli jak najbardziej upodobnić swój wygląd za pomocą materiałów i przyborów plastycznych. Chętni mogli również zagrać w plenerowe szachy lub warcaby. Można było wziąć udział w przeciąganiu liny, sprawnościowym torze przeszkód, strzelaniu z łuku czy chodzeniu na szczudłach. Koordynatorem gier i zabaw sportowych była pani Anna Sobota, nauczyciel wychowania fizycznego w „Ogrodzie Jordanowskim”. Za prawidłowe wykonanie sportowych zadań każde dziecko otrzymywało zmywalny tatuaż.

Więcej…

15. Olimpiada Sportowa Przedszkolaków

2018.05.22_Olimpiada_GD-003222 maja 2018 r. na placu zabaw Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" odbyła się XV Olimpiada Sportowa Przedszkolaków. Uczestniczyło w niej blisko 140 przedszkolaków z sześciu placówek z terenu naszej gminy:
- Publicznego Przedszkola Nr 1 Pod Topolą w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 6 w Świerżach Górnych.
Sportowe zmagania obserwowali zaproszeni goście: pan Tomasz Śmietanka, Burmistrz Gminy Kozienice, pan Robert Boryczka, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Kozienicach, pan Marcin Zmitrowicz, dyrektor Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu oraz dyrektorzy poszczególnych przedszkoli. Na początku wszyscy goście i mali sportowcy uczestniczyli w uroczystej ceremonii otwarcia, którą rozpoczęła defilada przedszkolaków, podążających za sędzią głównym - Henrykiem Motyką oraz tegoroczną maskotką olimpiady – wesołym żółwiem. W trakcie defilady pani Urszula Strzelczyk, dyrektor OPP "OJ" powitała reprezentacje kolejnych przedszkoli. Następnie pan burmistrz zapytał dzieci o ich sportowe marzenia, podkreślając, że już dziś mogą zrobić pierwszy krok do ich spełnienia. Po wygłoszeniu Formuły otwarcia przez pana burmistrza, wypuszczono w górę 5 balonów w kolorach olimpijskich, które symbolizują ogłoszenie światu wieści o rozpoczęciu przedszkolnych igrzysk.

Więcej…

Więcej artykułów…