Ale to już było...

14. Olimpiada Sportowa Przedszkolaków

2017.05.17Olimpiada_GD-013717 maja 2017 r. był w "Ogrodzie Jordanowskim" dniem sportu. Tego dnia odbyła się w naszej placówce XIV Olimpiada Sportowa Przedszkolaków. Uczestniczyło w niej blisko 150 przedszkolaków z sześciu placówek z terenu naszej gminy:
- Publicznego Przedszkola nr 1 "Pod Topolą" w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola nr 2 w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola nr 4 w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola nr 6 w Świerżach Górnych.
Przed rozpoczęciem zmagań sportowych, wszyscy przybyli na to wydarzenie, uczestniczyli w uroczystej ceremonii otwarcia. Rozpoczęto ją od defilady przedszkolaków, którzy podążali za sędzią głównym, Henrykiem Motyką oraz tegoroczną maskotką olimpiady – zwinną biedronką. Podczas defilady pani Urszula Strzelczyk, dyrektor OPP "OJ" powitała małych sportowców, ich nauczycieli oraz dyrektorów poszczególnych placówek. Wśród zaproszonych gości obecni byli pan Robert Boryczka, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Kozienicach oraz pan Tomasz Śmietanka, burmistrz gminy Kozienice, który wygłosił Formułę otwarcia olimpiady oraz zadał dzieciom pytania związane z obiektami sportowymi na terenie naszego miasta.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego i wciągnięciu na maszt flagi olimpijskiej sędzia główny dokonał uroczystego zapalenia znicza. Następnie reprezentacje poszczególnych przedszkoli wraz z maskotką – biedronką wypuściły gołębie symbolizujące rozniesienie na cały świat wiadomości o rozpoczęciu olimpiady. Kolejnym punktem ceremonii było podniosłe ślubowanie małych sportowców i przyrzeczenie sędziów - nauczycieli i pracowników naszej placówki: Doroty Ziarkowskiej, Alicji Przychodzień, Henryka Motyki, Małgorzaty Kowalik, Małgorzaty Cieślak i Piotra Bożedajka.

Więcej…

I Festiwal Piosenki Turystycznej

2017.05.13Turystyczna_GD-010115 maja 2017 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach miała miejsce inauguracja nowego wydarzenia artystycznego w naszym mieście, jakim jest Festiwal Piosenki Turystycznej. Wszystkich przybyłych na tę imprezę powitała pani Urszula Strzelczyk, dyrektor OPP „OJ”, będąca inicjatorką wydarzenia. Następnie głos zabrała pani Małgorzata Bebelska, wiceburmistrz gminy Kozienice, która dokonała uroczystego otwarcia festiwalu.

Wśród publiczności obecni byli m.in.: pani Leokadia Cieślik doradca metodyczny Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz przedstawiciele placówek oświatowych, opiekunowie i członkowie rodzin osób występujących. Wysłuchali oni 14 utworów, wśród których znalazły się znane z turystycznych wypraw piosenki harcerskie i poetyckie ballady.

Swoje umiejętności wokalne zaprezentowało łącznie 46 uczestników, których zapowiadała prowadząca imprezę, pani Dorota Ziarkowska. Występy oceniali członkowie komisji artystycznej: Danuta Szewc, nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu; Małgorzata Kowalik, instruktorka zajęć gitarowych w OPP „OJ” oraz Rajmund Mączyński, wicekomandor Klubu Żeglarskiego "DAL" w Kozienicach, działającego przy ENEA Wytwarzanie S.A.

Więcej…

IX Festiwal Piosenki i Pieśni Religijnej

2017.04.22Religijna_GD-001522 kwietnia 2017 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski" w Kozienicach odbył się IX Festiwal Piosenki i Pieśni Religijnej, który uroczyście otworzyła pani Małgorzata Bebelska, wiceburmistrz gminy Kozienice. Jednocześnie podkreśliła znaczenie i obecność pieśni religijnej w życiu człowieka. Pani Urszula Strzelczyk, dyrektor OPP „OJ” powitała wszystkich przybyłych, w tym panią Leokadię Cieślik, doradcę metodycznego Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz członków komisji artystycznej: nauczycieli muzyki – Agatę Styczyńską i Jacka Zelgę oraz nauczyciela OPP „OJ”, Małgorzatę Cieślak.

Dalszą część festiwalu poprowadziła pani Dorota Ziarkowska z "Ogrodu Jordanowskiego", która zapowiadała występy kolejnych uczestników.
W 37 występach wzięło udział 96 wykonawców, reprezentujących placówki i parafie głównie z terenu powiatu kozienickiego.

Więcej…

Zlot Cheerleaders 2017

2017.04.08Cheerleaders_GD-01018 kwietnia 2017 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach odbył się 10. Przegląd Formacji Tańca Sportowego: „Zlot Cheerleaders”. W przeglądzie wzięło udział 101 uczestników reprezentujących placówki z Kozienic, Radomia oraz Głowaczowa. Pani Urszula Strzelczyk, dyrektor OPP „OJ”, powitała wszystkich przybyłych uczestników, trenerów i rodziców oraz gościa specjalnyego: Panią Leokadię Cieślik, doradcę metodycznego Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Następnie Pani Dorota Ziarkowska, prowadząca imprezę, przedstawiła członków jury. W tym roku występujących oceniała trzyosobowa komisja w składzie: Renata Jasek – redaktor naczelny Kroniki Kozienickiej KDK; Helena Szamańska – trener i instruktor tańca w KDK; Jarosław Traczyk – Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Gminy Kozienice. Przed jury zaprezentowało się 12 zespołów. Po obejrzeniu wszystkich występów członkowie komisji sędziowskiej udali się na obrady.

Czas oczekiwania na werdykt był okazją do integracji uczestników Zlotu poprzez wspólny taniec w rytmach skocznych przebojów.

Więcej…

14. Przegląd Kabaretów Szkolnych

2017.03.25Kabarety_GD-011825 marca 2017 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach odbył się XIV Przegląd Kabaretów Szkolnych „W dechę”. Wzięło w nim udział 46 uczestników reprezentujących cztery placówki z powiatu kozienickiego oraz jedną z Rudy Wielkiej. Oficjalnego otwarcia przeglądu dokonała pani Urszula Strzelczyk, dyrektor OPP „OJ”, która powitała wszystkich przybyłych. Następnie zaprosiła na scenę panią Dorotę Ziarkowską, prowadzącą część konkursową imprezy, która przedstawiła członków tegorocznego jury: Leokadię Cieślik, doradcę metodycznego Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Małgorzatę Stanisławską-Kłosiewicz, animatora z „Pinezki” Studia Edukacji Artystycznej w Radomiu, Katarzynę Gierasińską, instruktora teatralnego.

Więcej…

Zima w sercu miasta 2017

2017.02.21_zima_ferie-JJ0088W terminie od 13 do 25 lutego 2017 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach zorganizowano akcję: „Zima w sercu miasta 2017” pod hasłem: „To tu, to tam… OJ, fajne ferie mam…” Dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Kozienice przygotowano bezpłatne zajęcia i zabawy, które odbywały się w sali widowiskowo-sportowej od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 15:00. Zajęcia twórcze oraz rekreacyjno-sportowe zostały zaplanowane tak, aby stworzyć możliwość ciekawego i bezpiecznego spędzenia czasu wolnego dzieciom w wieku szkolnym.

W ramach zajęć świetlicowych zorganizowano m.in.: "Ogródkową pocztę walentynkową", plastyczne zadania z okazji Dnia Kota, „Zimowe łamigłówki” – rebusy i krzyżówki, zabawy z chustą animacyjną oraz „Zimowe zagadki z wełnianej czapki”. Dzieci i młodzież uczestniczyli również w grach i zabawach rekreacyjnych oraz zawodach sportowych, takich jak: walentynkowe turnieje - szachowy i tenisa stołowego oraz Dwubój Królewski – tenis stołowy i szachy. Chętni mogli zagrać w stare i nowe gry planszowe, edukacyjne i ruchowe, np. słowno-graficzne kalambury, czy teleturniej wiedzy – „Jeden z dziesięciu”. Zorganizowano też Świetlicowy Dzień Języka Ojczystego, w którym dominowały zabawy słowem, takie jak: dobierz rym, przeciwieństwa, układanki wyrazowe i rebusy.

Więcej…

Więcej artykułów…