Ale to już było...

XIII Olimpiada Sportowa Przedszkolaków

2016.05.24 Olimpiada _GD-019724 maja 2016 r. na placu zabaw Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach odbyła się XIII Olimpiada Sportowa Przedszkolaków. Uczestniczyło w niej 150 przedszkolaków z sześciu placówek z terenu naszej gminy:

- Publicznego Przedszkola Nr 1 Pod Topolą w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach,
- Publicznego Przedszkola Nr 6 w Świerżach Górnych.

Więcej…

VIII Festiwal Pieśni Religijnej

2016.04.22 Religijna_GD-000622 kwietnia 2016 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach odbył się VIII Festiwal Piosenki i Pieśni Religijnej, który otworzył Pan Robert Boryczka, dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim w Kozienicach. Pani Urszula Strzelczyk dyrektor placówki powitała wszystkich przybyłych, wśród których obecni byli goście specjalni:, Pani Leokadia Cieślik, doradca metodyczny Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Pani Ewa Lenarczyk, dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 „Pod Topolą” w Kozienicach oraz Pan Robert Boryczka.

Dalszą część imprezy poprowadziła Pani Dorota Ziarkowska, nauczyciel "Ogrodu Jordanowskiego", która rozpoczęła od przedstawienia członków tegorocznej komisji artystycznej. Wykonawców, oceniało jury w składzie: Edyta Zawadzka ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach, ks. Wojciech Prawda z Parafii pw. Zwiastowania NMP w Jastrzębi oraz Marcin Jóźwik, muzykoterapeuta, multiinstrumentalista, twórca projektu „Largo – podróżująca filharmonia”. Członkowie jury w ramach podziękowań otrzymali specjalne dyplomy.

Więcej…

IX PFTS "Zlot Cheerleaders 2016"

2016.04.08 Cheerleaders_GD-0108

08.04.2016 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach odbył się IX Przegląd Formacji Tańca Sportowego: „Zlot Cheerleaders”. W przeglądzie wzięło udział 102 uczestników reprezentujących placówki z Kozienic, Radomia, Głowaczowa oraz Góry Kalwarii. Pani Urszula Strzelczyk, dyrektor OPP „OJ”, powitała wszystkich przybyłych uczestników, trenerów i rodziców oraz gości specjalnych: Panią Małgorzatę Bebelską, wiceburmistrza Gminy Kozienice, która dokonała oficjalnego otwarcia zlotu oraz Panią Leokadię Cieślik, doradcę metodycznego Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Więcej…

XIII Przegląd Kabaretów Szkolnych

2016.03.11kabarety_GD-0079

11 marca 2016 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach odbył się XIII Przegląd Kabaretów Szkolnych pod hasłem "2016 w dechę". Do udziału w 17 występach zgłosiło się 46 osób z pięciu placówek: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Tyrzyńskiej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii, Zespołu Szkół w Rudzie Wielkiej oraz Publicznego Gimnazjum im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych.

Dyrektor OPP "OJ" , Pani Urszula Strzelczyk powitała wszystkich gości. Otwarcia - jak przystało na charakter imprezy - żartem dokonał dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, Pan Robert Boryczka. W rolę konferansjerki wcieliła się Pani Dorot Ziarkowska. Na wstępie zostały wręczone podziękowania wraz z książkowym upominkiem dla placówek biorących udział i tym samym współorganizujących Przegląd. Przedstawione zostało również jury w składzie: Beata Smykiewicz-Różycka, Michał Neumann oraz Paweł Kozieł z kabaretu PKS Lublin.

Więcej…

XII Festiwal Zespołów Artystycznych Przedszkoli

2016.02.24Piernikowe_GD-016824 lutego 2016 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski" w Kozienicach odbył się XII Festiwal Zespołów Artystycznych Przedszkoli „O Piernikowe Serce Jasia i Małgosi". Wzięło w nim udział 32 przedszkolaków z 7 placówek: Publicznego Przedszkola Nr 1 „Pod Topolą" w Kozienicach, Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kozienicach, Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach, Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach, Publicznego Przedszkola Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach, Publicznego Przedszkola Nr 6 w Świerżach Górnych oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach. Kolejność występów została ustalona w drodze losowania.

Więcej…

Spotkania z rodzicami

2016.01.25-28_integracyjne-0158W dniach 25-28.01.2016 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach odbyły się spotkania integracyjne z rodzicami uczestników zajęć stałych w naszej placówce. Podczas spotkań dzieci i młodzież zaprezentowały rodzicom umiejętności nabyte w trakcie pierwszego półrocza.

25.01.2016 r. miały miejsce zajęcia otwarte dla rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach „Warsztaciku teatralnego”. Poprowadziła je Pani Małgorzata Neumann, która na początku krótko omówiła przebieg zajęć i zasady obowiązujące podczas nich. Po kilku zabawach integracyjnych uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, których zadaniem było stworzenie improwizowanych przedstawień do baśni pt. „Czerwony Kapturek” oraz wiersza Juliana Tuwima pt. „Rzepka”. Mieli do dyspozycji odpowiednie rekwizyty i kostiumy. Swoje umiejętności aktorskie można było też skonfrontować w zabawie „kalambury”. Nie zabrakło wymiany informacji między osobą prowadzącą a rodzicami oraz zaproszenia ich do grupy Ogrodowego Teatru Rodziców i Nauczycieli.

Więcej…

Więcej artykułów…