Akcja "Bezpieczne Wakacje 2011"

 W ramach akcji "Bezpieczne Wakacje" nasza placówka realizując różne formy wypoczynku letniego dzieci opracowała specjalne programy zawierające treści spędzania czasu wolnego w bezpieczny sposób. Pod hasłem "Lato w mieście" zorganizowane zostały półkolonie dla 270 uczniów w różnym wieku, którzy uczestniczyli w realizacji programu "Bezpieczne Wakacje z Piratami". W toku zajęć półkoloniści mieli możliwość wykonania prac plastycznych o tematyce bezpiecznych zachowań nad wodą, w lesie, na basenie, na placu zabaw, na drodze, w kontaktach z nieznajomymi, na boisku sportowym. Ponadto odgrywali scenki teatralne symulujące różne niebezpieczne zachowania oraz sposób poprawnego reagowania w zaistniałych sytuacjach. Wszystkie powyższe działania były poprzedzone spotkaniami z ratownikiem na kąpielisku otwartym, z ratownikiem na basenie, z funkcjonariuszem policji obywatelskiej, z przedstawicielem straży pożarnej, z wolontariuszem promującym akcje "Nie taki prąd straszny", z pracownikiem stacji sanitarno-epidemiologicznej. Wystrój wnętrz stanowiły gazetki ścienne i prezentacje umieszczone w gablotach przygotowane tematycznie np. stop dopalaczom, nie skacz do wody, pierwsza pomoc przedmedyczna, bezpiecznie w lesie, kąpiele słoneczne. Wychowawcy chętnie korzystali z zaproponowanych scenariuszy dotyczących "Bezpiecznych Wakacji" i widząc zainteresowanie realizowali je we wszystkich grupach wiekowych. Kolejną formą, w której mogliśmy propagować akcję "Bezpieczne Wakacje" był coroczny festyn "Jordanki" organizowany przez naszą placówkę. Podczas tego festynu dzieci wraz z rodzicami mogli się sprawdzić w różnych zmaganiach sportowych. Te same formy zostały zaproponowane do realizacji w toku zajęć świetlicowych dla kolejnej grupy podopiecznych. Powstałe prace plastyczne oraz wykonane zdjęcia tworzą wystawę dostępną w budynku. Akcja "Bezpieczne Wakacje" jest prezentowana również na naszej stronie internetowej.