2023-05-30

Dotyczy: świadczenie usług polegających na przygotowaniu i wydaniu w siedzibie wykonawcy lub dostarczeniu do placówki wypoczynku i wydaniu na miejscu gorącego posiłku: dania obiadowego - uczestnikom półkolonii:

- Zaproszenie do składania ofert zapytanie o cenę i załączniki;
- Wynik.