KCRiS - Lokalny Bieg Charytatywny

2018.09.28bieg 00052018.09.28bieg 00062018.09.28bieg 0002

28.09.2018 w Kozienicach odbył się ,,Lokalny Bieg Charytatywny’’. Organizatorem biegu w Kozienicach było KCRiS w Kozienicach oraz trenerzy akcji ,,BiegamBoLubię’’. Udział w biegu wzięło 16 sztafet (80 osób).
Ognisko Pracy Pozaszkolnej ,,Ogród Jordanowski’’ udostępniło tablice i sztalugi natomiast wolontariuszki z grupy tanecznej ,,Ogniki’’ pod kierunkiem nauczycielki: Anny Soboty, pomagały w sędziowaniu.