Uczestnikami półkolonii OJ lato 2023 mogą być uczniowie uczęszczający do szkół z terenu gminy Kozienice (ważna legitymacja szkolna!)

  • Dolną granicą wieku uczestnika jest rocznik 2015, a górną rocznik 2012
  • Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Półkolonii „OJ lato 2023” w pierwszej kolejności na listy uczestnictwa będą wpisywani uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2022/23 na zajęcia stałe organizowane przez OPP „OJ”.
  • Zapisu dokonuje rodzic bądź prawny opiekun u osoby dyżurującej w sekretariacie w godz. 13:30-18:30 w ustalonym terminie: 17–24 maja 2023 r. (środa-środa) Po tym terminie listy zostają zamknięte!
  • 26 maja zostaną ogłoszone wyniki.
  • Wysokość opłaty za 10-dniowy turnus półkolonii letnich organizowanych przez OPP”OJ” w roku 2023 wynosi 250 zł. Opłatę należy dokonać w dniach: 12-16 czerwca 2023 r. za oba turnusy na konto bankowe OPP „OJ”: Bank Pekao SA 49 1240 5862 1111 0010 9578 4549 Tytułem: imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz imię i nazwisko dziecka