Rekrutacja 2018/2019

III etap rekrutacji i organizacja zajęć


REKRUTACJA 2018-2019


 

Informujemy, iż z powodu przepełnionych list uczestników na poszczególne formy zajęć stałych, nie będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca.

 

Wszystkie listy uczestników zajęć wraz harmonogramem godzinowym, zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń 5 września 2018 r.

 

Serdecznie zapraszamy.

Karty Uczestnika Zajęć - dokumenty

Drodzy Rodzice,

poniżej umieszczamy

KARTY UCZESTNIKA ZAJĘĆ STAŁYCH

 

Druki są również dostępne w placówce.

Za utrudnienia przepraszamy oraz prosimy o dopilnowanie formalności.

Wypełnione formularze przyjmujemy w godzinach 14:00-18:00 w sekretariacie placówki w dni poprzednie.

 

- KARTA UCZESTNIKA.

Listy zakwalifikowanych kandydatów

 


REKRUTACJA 2018-2019

Wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych na zajęcia stałe
w wyniku przeprowadzonej rekrutacji

nastąpi 26.04.2018 (czwartek) od godziny 14.00


Jednocześnie informujemy, iż Karty Uczestnika Zajęć Stałych dla zakwalifikowanych będą dostępne od 14 maja. 

 

Oferta zajęć 2018-2019

2018oferta00

 

Ogólne opisy poszczególnych zajęć.

Regulamin;

Wniosek;

Załącznik nr 1; Zał. nr 2; Zał. nr 3; Zał. nr 4; Zał. nr 5.

*program do odczytu formatu PDF.

Terminarz rekrutacji

Terminarz rekrutacji na zajęcia stałe
na rok szkolny 2018/2019

 • I ETAP: kontynuacja zajęć

Składanie deklaracji o kontynuacji zajęć w OPP „OJ”
w dniach 12.03.2018 r. - 26.03.2018 r.

 • II ETAP:rekrutacja podstawowa na rok pozaszkolny 2018/2019

Termin postępowania rekrutacyjnego: 9-26.04.2018 r.w tym:

 1. składanie wniosków i dokumentów: 9-20.04.2018 r.
 2. weryfikacja wniosków: 23-25.04.2018 r.
 3. wywieszenie list zakwalifikowanych kandydatów: 26.04.2018 r.
 • III ETAP:rekrutacja uzupełniająca
  Termin postępowania uzupełniającego: 20-30.08.2018 r.w tym:
 1. składanie dokumentów: 20-24.08.2018 r.
 2. weryfikacja wniosków: 27-29.08.2018 r.
 3. wywieszenie list zakwalifikowanych kandydatów: 30.08.2018 r.

Składanie deklaracji, wniosków i dokumentów:

 1. Deklarację Kontynuacji Uczestnictwa składa się

u nauczyciela prowadzącego zajęcia

 1. Wniosek rekrutacyjny składa się w sekretariacie
 2. Ewentualne dodatkowe dokumenty składa się w sekretariacie
  lub u osoby dyżurującej.
 3. Kartę Uczestnika zajęć składa się w terminie do 7 dni od momentu zakwalifikowania kandydata.