Rekrutacja na nowe formy zajęć

Wszystkie niezbędne informacje oraz druki dostępne są również w placówce.

• Regulamin z aneksem.
Wniosek;
Klauzula informacyjna;
Załącznik nr 1; • Zał. nr 2; • Zał. nr 3; • Zał. nr 4; • Zał. nr 5.
Opisy zajęć.

*program do odczytu formatu PDF.

2019.01rekrutacja plan01