Regulamin i terminy rekrutacji 2019/2020

II etap rekrutacji, terminy przyjmowania wniosków rekrutacyjnych:
08.04.19 - 19.04.19 w godzinach 14:00-18:00drukuj REGULAMIN.
drukuj Deklaracja Kontynuacji Uczestnictwa.
drukuj Klauzula informacyjna.
drukuj WNIOSEK o przyjęcie dziecka.
drukuj Wzory OŚWIADCZEŃ do wniosku.

drukuj KARTA UCZESTNIKA (dla dzieci już zakwalifikowanych).
*program do odczytu formatu PDF

 

LICZBA WOLNYCH MIEJSC (przed etapem II) 
na zajęcia w roku szkolnym 2019/2020:

Lp. Rodzaj zajęcia Rocznik Wolne miejsca
1

Rytmika (opis)

Nauczyciel prowadzący: Dorota Ziarkowska

2015 42 wolne miejsca
2

Taniec sportowy (opis)

Nauczyciel prowadzący: Anna Sobota

2012 18 wolnych miejsc
3

Angielski na scenie  (opis)

Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Cieślak

Od 2010 i starsze 5 wolnych miejsc
4

Angielski śpiewająco (opis)

Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Cieślak

2014 32 wolne miejsca
2013 14 wolnych miejsc
5

Warsztacik teatralny (opis)

Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Cieślak

Od 2011 i starsze 8 wolnych miejsc
6

Zespół folkowy (opis)

NOWA FORMA ZAJĘĆ

Nauczyciel prowadzący: Dorota Ziarkowska

2012 8 dziewczynek
8 chłopców
7

Plastyka konstrukcyjna (opis)

Nauczyciel prowadzący: Monika Kujawiak

Od 2008 3 wolne miejsca
8

Plastyka (opis)

Nauczyciel prowadzący: Monika Kujawiak

2015 12 wolnych miejsc
2014 2 wolne miejsca
2013 2 wolne miejsca
2012 4 wolne miejsca
9

Ceramika (opis)

Nauczyciel prowadzący: Monika Kujawiak

2010 14 wolnych miejsc
2009-2005 14 wolnych miejsc
10

Rękodzieło artystyczne (opis)

Nauczyciel prowadzący: Monika Kujawiak

2008 i starsze 14 wolnych miejsc