Klauzula informacyjna

  1. Administratorem umieszczonych na stronie danych osobowych jest OPP "Ogród Jordanowski" z siedzibą przy ul. Jana Kochanowskiego 1, 26-900 Kozienice, tel. 48 614-25-56.
  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
  4. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  5. Umieszczone dane osobowe będą przetwarzane w celu informacyjnym oraz promocji placówki / Administratora. Dane przetwarzane będą do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa, w szczególności w związku z realizacją działań związanych z eksploatacją oraz promocją.
  6. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, osobom fizycznym przysługują następujące prawa: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.