Rodzice

Program wychowawczo-profilaktyczny

Opinie przyjmujemy do 10 listopada 2017 r. 
pod adresem mail rodzice.oppoj(małpa)gmail.com
bądź na miejscu w placówce do "Skrzynki kontaktowej".