Wolontariat

alt

Wolontariat

    opiekun klubu: Dorota Ziarkowska

        Terminy spotkań do uzgodnienia


Wolontariusz to każda osoba, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

I ty możesz zostać wolontariuszem i czerpać radość z pomocy innym.

Czekamy na młodzież gimnazjalną oraz ze szkół średnich, chętną do działań na rzecz innych.