Kwota deklarowana

*Kwota deklarowana: 69 631 zł 34 gr
2022wosp30 wynik
Jest to drugi wynik w historii kozienickich sztabów.
- 12.899,00 zł - eSkarbony
- 7179,43 zł - aukcje
- 45.598,57 zł - zbiórka uliczna.
Wolontariusze, którzy zebrali największą kwotę, łącznie e-skarbona i puszka:
1. Miłosz Tomczyk 5.128,86 (4.001,00+1.127,86)
2. Kacper Górski 2.743,83
3. Regina Kalbarczyk 2.220,96
4. Julia Popis 2.009,59 (761,00+1.248,5)
5. Zofia Dropia 1.883,63
6. Julia Figlewicz 1.481,47
7. Anna Krakowiak 1.401,74 (620,00+781,74)
8. Zofia Gorzkowska 1.324,80
Warto zaznaczyć, że do e-skarbony Szefa Sztabu kwotę 5.300,00 wpłacili Myśliwi i Sympatycy Koła Myśliwskiego nr 1 "Szarak" w Kozienicach
Nad działaniami Sztabu Honorowy Patronat objął Burmistrz Gminy Pan Piotr Kozłowski.