Świeży, pilotażowy nabór na zajęcia stałe: Gitara dla początkujących...

Zajęcia w Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach finansowane przez Gminę Kozienice.