REKRUTACJA
rok pozaszkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice,
zapraszamy do składania wniosków na stałe zajęcia pozaszkolne.

Dokumenty skrupulatnie i prawidłowo wypełnione (wraz z załącznikami) prosimy składać osobiście w placówce od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-18:30.

III ETAP: REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Termin postępowania rekrutacyjnego 21.08.2023 r. - 31.08.2023 r. w tym:

1) składanie dokumentów: 21-28.08.2023 r.
2) weryfikacja wniosków: 29-30.08.2023 r.
3) wywieszenie list zakwalifikowanych kandydatów: 31.08.2023 r

Nie masz dodatku pdf, ale możesz pobrać plik pdf.

 

Zajęcia finansowane są przez Gminę Kozienice.

Dokumenty (PDF):


 

Warsztacik teatralny

Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Cieślak

Zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat, które  lubią  zabawę w teatr i chcą rozwijać swoje umiejętności podczas  wspólnych prób i występów scenicznych.

Próbom towarzyszą zazwyczaj krótkie zabawy, służące rozwijaniu swobodnej ekspresji ruchowej i głosowej dzieci oraz rozbudzeniu wyobraźni i wrażliwości artystycznej. Ważne miejsce zajmuje wspólna interpretacja scenariusza, szczególnie pod kątem charakterystyki odgrywanych postaci i  ich wzajemnych relacji. Odbywa się również rozgrzewka aparatu głosowego i ćwiczenia dykcji, najczęściej w formie zabaw z fragmentami scenariusza lub wesołych wierszy.

W dalszej części zajęć dzieci uczestniczą w próbach z elementami ruchu scenicznego oraz nabywają doświadczenie w zakresie posługiwania się mikrofonem. Wychowankowie uczą się swoich kwestii scenariusza, wzbogacając go o własne pomysły związane z fabułą, doborem słownictwa, ruchem, lub wprowadzając nowe rekwizyty. Doskonalą swoją indywidualną ekspresję aktorską i sposób scenicznej interakcji z innymi.

Zwieńczeniem prób są występy w spektaklach przed publicznością, podczas wydarzeń artystycznych. Jednak „W Teatrze Dziecka (…) nie chodzi o efektowny, ani  błyskotliwy  rezultat  pracy” (Jan Dorman).

Systematyczne przygotowania do występu wspomagają wszechstronną aktywność twórczą. Pozwalają poznać siebie, otaczający świat i rozbudzić chęć działania. Mają wpływ na kształtowanie samooceny i wzrost poczucia własnej wartości przez nabywanie świadomości zdobywania nowych umiejętności. Przygotowują do konstruktywnego radzenia sobie z tremą, towarzyszącą wystąpieniom publicznym. Służą rozwijaniu umiejętności osobistych i interpersonalnych.


Angielski Śpiewająco

Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Cieślak

Rozśpiewane zajęcia, podczas których poprzez dobrą zabawę dzieci w wieku od 5 do 9 lat rozwijają swoje umiejętności językowe,  muzyczne,  ruchowe  i  interpersonalne.

Nauka słów i zwrotów prowadzona jest różnymi metodami, np.:

- metoda  bezpośrednia - używanie  języka  obcego  podczas  zajęć  przy stopniowym   redukowaniu języka  ojczystego; dzieci  poznają  coraz  więcej  komunikatów  w  języku  obcym,  potrafią wykonać polecenia nauczyciela, lub podążają za przykładem pozostałych osób w grupie;

- reagowanie  całym  ciałem - wykonywanie  poleceń,  często z użyciem różnych rekwizytów, pozwala zaktywizować całe ciało w procesie uczenia się;

- gry i zabawy ruchowe: z bieganiem, skakaniem, wykorzystujące elementy rytmiki, orientacyjno-porządkowe, zgadywanki,  mini  quizy zachęcające do  mówienia oraz uspokajające: zagadki opierające się na słuchaniu, gry planszowe typu memory, prace plastyczne;

 - słuchanie i śpiewanie  piosenek  - dzieci  poznają  nowe  struktury  zdaniowe,  ćwiczą  pamięć  mechaniczną i wymowę; 

elementy  relaksacji  towarzyszą  przede  wszystkim  pierwszym  kontaktom  z  daną piosenką, kiedy dzieci (podczas innych zajęć lub w pozycji leżącej) najpierw oswajają się z melodią, mają za zadanie rozpoznać poznane uprzednio słowa, lub odpowiedzieć na zagadkę związaną z tekstem. 

czytanie  i  pisanie  wprowadzane jest stopniowo  na  trzecim, czwartym i piątym roku  kontynuacji i opiera się na zwrotach poznawanych w piosenkach.

Metody nauczania służą wczesnemu osłuchaniu się z językiem angielskim, co nawiązuje do procesów charakterystycznych dla przyswajania języka ojczystego.

Różnorodność metod angażujących jednocześnie umysł i ciało sprzyja koncentracji uwagi, zaspokajając naturalną potrzebę ruchu u dziecka.

Zajęcia są uzupełnieniem nauczania w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej oraz  przygotowaniem do dalszej nauki języka angielskiego.


Rytmika

Nauczyciel prowadzący: Magdalena Sobieniecka-Grosiak

Zajęcia rytmiczne pozwalające wykształcić u dzieci koordynację ruchową, poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi. Aktywne działania w kierunku poznawania cech dźwięków – wysokości, czasu trwania oraz umiejętności odtwarzania rytmu, tempa i metrum.
Zajęcia mają wpływ na zdolności muzyczne dzieci i na ich sprawność fizyczną oraz umysłową. Poprawiają pamięć wzrokową i słuchową, koordynację ruchową oraz przygotowują do przyszłych występów publicznych. Uczestnicy uczą się piosenek, prostych układów tanecznych i wzbogacają swoją wiedzę o otaczającym ich świecie.
Ponadto dzieci zyskują umiejętność pracy w grupie, grają na prostych instrumentach muzycznych i mają kontakt z muzyką na żywo.


Krawiectwo

Nauczyciel prowadzący: Urszula Strzelczyk

Warsztaty krawieckie to propozycja zarówno dla dziewcząt jaki i dla chłopców. Zajęcia stałe w formie warsztatów krawieckich są kreatywną zabawą modą i nie tylko. Uczestnicy rozpoczynają naukę od igły i nitki, a później przechodzą na wyższy poziom ucząc się szycia na maszynie. Działania takie uczą kreatywności, wiary w swoje możliwości, wyrabiają zdolności manualne. Co istotne, uczą cierpliwości oraz powodują radość z tworzenia. Podczas zajęć uczestnicy poznają rodzaje ściegów – ręcznych i maszynowych, rodzaje tkanin, uczą się fastrygować, przyszywać guziki, szyć przytulanki, piórniki z prawdziwym suwakiem, torby, oraz różne części garderoby i ozdoby świąteczne oraz prezenty na różne okazje.

Szycie, zarówno ręczne jak i na maszynie jest bardzo praktyczną umiejętnością. Samo w sobie potrafi sprawiać w działaniu wiele frajdy, ponieważ szyjąc, nie tylko oddają się atrakcyjnej aktywności, ale także — widok gotowej, uszytej już rzeczy sprawia wiele satysfakcji. 


Zespół wokalny

Nauczyciel prowadzący: Magdalena Sobieniecka-Grosiak

Każdy z nas posiada jeden z najbardziej delikatnych i wyjątkowych instrumentów muzycznych. Są nim nasze struny głosowe. Zajęcia wokalne to rewelacyjny sposób na spędzanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w sposób twórczy i kreatywny. Podczas zajęć priorytetem jest stworzenie warunków do prawidłowej emisji głosu, co będziemy wykorzystywać podczas występów na scenie, jak i w życiu codziennym. Śpiew to naturalny sposób wyrażania emocji. Zajęcia wokalne to rozwój muzyczny, zarażenie pozytywną energią i radością ze śpiewania. Dzieci, które regularnie śpiewają są stabilniejsze emocjonalnie i lepiej radzą sobie z negatywnymi emocjami. Śpiewanie poprawia koncentrację, trenuje pamięć i wzmacnia poczucie pewności siebie. Wspólne śpiewanie w zespole wzmacnia i buduje w dzieciach i młodzieży poczucie wspólnoty, uczy pracować w grupie i pomagać innym.


Zespół taneczny z elementami tańca ludowego

Nauczyciel prowadzący: Magdalena Sobieniecka-Grosiak

W trakcie zajęć prezentowane i wspólnie wykonywane są ćwiczenia poprawiające rytmikę, świadomość własnego ciała i poruszanie się w przestrzeni. Dzieci mają okazję poznać podstawy różnych styli tanecznych, ucząc się poprzez zabawę i współpracę. Celem zajęć jest rozwój dzieci pod kątem tanecznym, tworzenie choreografii opartej na wcześniej wyuczonych krokach i przygotowanie grup do występów przed publicznością.

Zajęcia obejmują tematyką tańce, gry i zabawy ludowe różnych regionów Polski.

Szczególną uwagę prowadząca poświęcać będzie budowaniu u podopiecznych poczucia własnej wartości, wzajemnego szacunku, a także uważności na innych. Najczęściej wykorzystywaną formą pracy jest zabawa, co służy wyzwoleniu pozytywnych emocji, uzyskaniu naturalności w tańcu i motywacji do dalszej nauki.